fbpx
Haiti Videos

HAITIAN CREOLE : Beginner’s Grammar Cheat Sheet For Learning Kreyol

1_2080820

Being Haitian and not knowing how to read or write in Kreyol can be very frustrating. Admitting it and asking for help is sometimes worse, people have a tendency of making me feel guilty or incompetent for not knowing.

In an effort to learn Kreyol before attempting to tackle French I found Eric and Beth site who explain how they learned the language and created this life saver of a cheat sheet.

FullSizeRender 4

Tim Ferriss, author and blogger provides a list of thirteen sentences that, when translated, give you a quick snapshot of the grammar structure in the language. He also recommends learning helping verbs first (verbs like want, need, like, etc.), which can be easily paired with non conjugated verbs (want to eat, need to sleep, etc.). Once you understand how those thirteen sentences work, memorize a handful of helping verbs, and build a rudimentary vocabulary (100 of the most frequently used words make up 50% of all written English; 300 words, 65%) , you have the foundation you need to begin speaking. – Eric and Beth site

The site goes on with some very useful tips on Grammar. To begin, here are the thirteen sentences you can use to deconstruct the grammar of a language:

The apple is red.
It is John’s apple.
I give John the apple.
We give him the apple.
He gives it to John.
She gives it to John.
Is the apple red?
The apples are red.
I must give it to him.
I want to give it to her.
I’m going to know tomorrow.
I have eaten the apple.
I can’t eat the apple.

My first challenge was to translate these sentences in to Haitian creole. There are many translation tools available online, but I highly suggest staying away from them. The best resource for this task is, obviously, a native speaker. I enlisted the help of one of my Haitian friends, and was given this list of Haitian Creole sentences:

Pom nan rouj.
Pom nan se pou Jan.
Mwen bay Jan Pom nan.
Nou ba li Pom nan.
Li bay Jan li.
Li bay Jan li.
Eske Pom nan rouj?
Pom yo rouj.
Mwen dwe ba li li.
Mwen vle ba li li.
Mwen ap chache konnen demen.
Mwen te manje Pom nan.
Mwen paka manje Pom nan.

  • Verbs have no conjugations and are the same regardless of gender, pronoun, or tense. (GLORY!)
  • Second person pronouns (he/she) are the same for both genders (li). Other pronouns are mwen for I, ou for you, nou for us, and yo for them.
  • Negations are created using the word pa.
  • The fundamental sentence structure is the same as English: subject, verb, object.
  • Eske is often used for asking a question.
  • For future/past tenses, add either ap or te before the verb.

Continue Reading on Eric and Beth website.

Sweet Coconuts is a fantastic Haitian Creole language resource and learning site for those who are learning to speak Haitian Creole. Below is a video summary of the Haitian Creole Alphabet project.

Here’s another great resource video  from Sweet Coconuts.

Facebook Comments

Ray Banlye Broward (BCR) Disid Evalyasyon Anviwònman an Nimewo ID Pwojè Finansye Konte Broward ak Konte Miami-Dade, Florid: 452240-1

Ray Banlye Broward (BCR) Disid
Evalyasyon Anviwònman an Nimewo ID Pwojè Finansye Konte Broward ak Konte Miami-Dade, FLORID: 452240-1

Evalyasyon Anviwònman Revizyon

Konte Broward ak Depatman Transpò Laflorid (FDOT) te devlope yon Evalyasyon Anviwònman (EA) jan Administrasyon Federal Transpò (FTA) mande pou sèvis tren banlye nan Konte Broward pou asire konfòmite ak Lwa sou Règleman
Nasyonal pou Anviwònman (NEPA). Evalyasyon Anviwonman pote sou miz an plas sèvis tren banlye sou koridò ferovyè (Kot Lès Florid) depi nan estasyon pasaje yo nan vil Aventura ale nan direksyon nò rive nan jiska vil Fort Lauderdale, yon distans 18.5 kilomèt. Nouvo estasyon pasaje yo pwopoze nan Vil Hollywood, nan Ayewopò Entènasyonal Fort Lauderdale- Hollywood, ak nan Sid Fort Lauderdale.

Objektif Evalyasyon Anviwonman a se analize efè aplikasyon pwojè a sou anviwònman fizik, imen ak natirèl. Sa a se yon avi ki anonse ke yon peryòd konsiltasyon piblik 30 jou ap kòmanse 19 jiyè 2024 epi fini 18 out 2024 pou yo ka rekiyi kòmantè sou Evalyasyon Anviwonman an. Tout kòmantè ou resevwa pandan peryòd kòmantè sa a, ak repons a kòmantè sa yo, pral enkòpore nan dokiman final desizyon NEPA a. Kòmantè yo ka soumèt nenpòt lè pandan peryòd kòmantè a nan youn nan
de fason:

 Pa imèl: BCRSouth@broward.org
 Pa lapòs US: Broward County Transit, Capital Planning and Project Development Attn: Broward Commuter Rail South, 1 North University Drive, Suite 3100A, Plantation, Florida 33324

Tout kòmantè ekri yo dwe resevwa anvan 4:30 P.M. dimanch 18 out 2024. Tout moun ki enterese envite pou fè kòmantè yo.

Tanpri note ke enfòmasyon pèsonèl moun ki soumèt kòmantè yo, si yo bay yo, yo ka pibliye nan dokiman anviwònman yo ki sikile piblikman. Yon manm piblik la ka chwazi eskli enfòmasyon pèsonèl yo nan kòmantè yo.

Yon kopi elektwonik Evalyasyon Anviwonman a disponib jiska 18 out 2024 sou sit entènèt pwojè a
(www.browardcommuterrailstudy.com) an tèks klè ak fòma pdf, ak nan fòma papye nan Syèj Sosyal Broward County Transit (1 North University Drive, Suite 3100A, Plantation, Florida 33324) pandan lè travay nòmal yo. Kopi papye yo disponib tou nan biwo FTA Rejyon 4 ki nan 230 Peachtree Street, NW. Suite 1400, Atlanta, GA 30303, United States.

Kopi enprime Pwojè Evalyasyon Anviwonman a ap disponib tou pou revize pandan lè ouvrab regilye yo nan lokal bibliyotèk piblik Konte Broward sa yo:

-100 S Andrews Avenue, Fort Lauderdale, FL 33301
-1 Park Avenue East, Dania Beach, FL 33004
-2600 Hollywood Boulevard, Hollywood, FL 33020
-300 S Federal Highway, Hallandale Beach, FL 33009

Enfòmasyon pou Kontakte:
Phil Schwab, P.E., FDOT Responsab
Pwojè Depatman Transpò Florid
3400 West Commercial Boulevard
Fort Lauderdale, Florida 33309
Telefòn: (954) 777-4524
Nimewo gratis nan (866) 336-8435, ekst. 4524 Imèl: BCRSouth@broward.org
Depatman Transpò Florid
3400 West Commercial Boulevard
Fort Lauderdale, Florida 33309
Telefòn: (954) 777-4524
Nimewo gratis nan (866) 336-8435, ekst. 4524 Imèl: BCRSouth@broward.org

Jie Bian, BCT Responsab Pwojè
Broward County Transit
1 North University Drive
Suite 3100A Plantation, Florida 33324
Telefòn: (954) 357-8532
Imèl: BCRSouth@broward.org

Upgrade To A High-Efficiency Toilet

RAKONTRE | DATING APP

Categories

Featured In:

 

ADVERTISE WITH US